Firma je zaměřená na tvorbu speciálních programů a aplikací pro správu velkých sítí. Dále pak poradenství , vzdělávání v oblasti IT technologií.

Specializace:

 • programování v oblasti nabíjecí infrastruktury a sítě pro elektromobilitu,
 • úspory energie, poradenství v oblasti elektromobility,
  • Projekt 
  • ELEKTROMOBILITA - ING. VLADISLAV LUDÍK 
  • (CZ.01.3.14/0.0/0.0/17_153/0011213) 
  • je spolufinancován Evropskou unií. 
  • Projekt Ing. Vladislava Ludíka v rámci III. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti podniku inovativní technologii (TRL 9) čisté mobility. 
  • EVROPSKÁ UNIE 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 
  • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost